. . . .
Ponuka služieb

Pravidelná aj nepravidelná doprava ucelených vlakov vlastnými alebo prenajatými dopravnými prostriedkami.

Vnútroštátna preprava priebežných nákladných vlakov na tratiach ŽSR (pripravujeme spustenie prevádzky na tratiach v Maďarsku a Česku)

Medzinárodná preprava (vývoz, dovoz, tranzit) v spolupráci so súkromnými i štátnymi železničnými dopravcami okolitých štátov.

Obsluha vlečiek zákazníkov spojená s východzími resp. končiacimi vlakmi

Doplnkové služby spojené s prepravou tovaru podľa potrieb zákazníka.

Vzťahy medzi zákazníkmi (prepravcami) a našou spoločnosťou ako dopravcom pri uskutočnovaní prepravy upravuje Prepravný poriadok .

Cenové dopyty a ponuky sú spracovávané individuálne podľa požiadaviek zákazníka. Dopyty je možné zasielať na nasledovné e-mailové adresy:

v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku: kmetz@petrolsped.sk

v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku: hruska@petrolsped.sk

 
 
   O firme    .    Kontakt    .    Ponuka služieb    .    Galéria    .    Partneri   
Copyright © 2012 Petrolsped Slovakia s.r.o.