. . . .
O firme

Spoločnosť Petrolsped Slovakia s.r.o. bola založená 30.06.2011. Je vo vlastníctve maďarskej špedičnej spoločnosti Petrolsped Kft. Budapešť.

Svoje dopravné služby poskytuje na základe Licencie č. 1382/2011/L vydanej Úradom pre reguláciu železničnej dopravy v Bratislave. Dopravu vlastných vlakov zahájila koncom februára 2012.

Pri medzinárodných prepravách spolupracuje so súkromnými i štátnymi železničnými dopravcami okolitých štátov. Medzinárodný RICS kód je 3255 a medzinárodne zaregistrovaná skratka spoločnosti VKM- je PSP.

Od 1. januára 2012 spoločnosť pristúpila k Všeobecnej zmluve o používaní železničných vozňov AVV/GCU/CUU.

Hlavným predmetom činnosti je poskytovanie dopravných služieb spojených s prepravou tovaru po železnici a poskytovanie zasielateľských služieb. Ambíciou spoločnosti je rozširovať svoje pôsobenie v strednej Európe. Splnením podmienok pre prevádzkovanie železničnej dopravy v Maďarsku získal Petrolsped Slovakia s.r.o. s platnosťou od 12. mája 2016 od maďarského Ministerstva národného rozvoja (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) Bezpečnostné osvedčenie časť B.

Dňa 4. októbra 2016 Drážny úrad v Prahe vydal spoločnosti Petrolsped Slovakia s.r.o. Bezpečnostné osvedčenie časť B pre Českú republiku. 
 
   O firme    .    Kontakt    .    Ponuka služieb    .    Galéria    .    Partneri   
Copyright © 2012 Petrolsped Slovakia s.r.o.